Pijpleidingen

NEEM CONTACT OP

Willemse Welding Service is ook actief in de pijpleidingen. Wij verlenen verschillende diensten. Wij voeren voor u het fit-en laswerk uit. Wij ontwerpen, fabriceren en installeren het leidingwerk. Wij doen dit voor verschillende industrieën, zoals de offshore, (petro)chemie, pijpleidingen, nuts voorzieningen en voor algemene industriële toepassingen.

Wij kunnen voor u projecten opstarten en las procedures opstellen. Wij trainen lassers om volgens de door ons of door de leverancier van de lasapparatuur vastgestelde procedures het project uit te kunnen voeren. Verder kunnen wij tijdens het project de supervisie over het lastechnisch personeel op ons nemen.

Wij hebben ook ervaring met (semi) automatische lassystemen van verschillende bekende leveranciers. Ook hiermee kunnen wij u met verschillende diensten van dienst zijn, zoals het lassen met, trainen van lassers, supervisie en onderhoud van de apparatuur.

Wij zijn u zowel nationaal als internationaal tot dienst.